S l e z s k á    h y m n a


Úvod


Historie vzniku


Text hymny


Další verze


Melodie ke stáhnutí


Prameny
a kontakt


znak Slezska

Prameny

Obsah těchto stránek není původní, vznikl pouze z informací, které jsem čerpal z následujících pramenů:

KOUKAL, Petr: O slezských hymnách. Vlastivědné listy.
FICEK, Viktor: Z rodného kraje. 1.vyd. Ostrava: nakladatelství Profil, 1977. s.94-96.
FICEK, Viktor: Jan Neruda o Slezsku. 1.vyd. Ostrava: Krajské nakladatelství, 1961. s.43-52, s.77. Jedná se o publikaci Slezského zemského muzea v Opavě, která je složena z Nerudovy tvorby týkající se Slezska (portréty osobností Slezska, korespondence, atd.)

Za poskytnutí těchto materiálů děkuji Mgr. Ladislavu Sonnkovi, bývalému kronikáři Hradce nad Moravicí, a Ing. Marku Wolfovi, předsedovi Místního odboru Matice slezské v Hradci nad Moravicí.Kontakt

Martin Sosna
Hradec nad Moravicí
e-mail: martin.sosna.hradec@seznam.cz


Stránky byly vytvořeny v roce 2000, naposledy aktualizovány roku 2012.